Transport2018-08-01T08:21:24+00:00

L’AMPA gestiona i ofereix el servei de transport a través de l’empresa Transports Castellà, mentre que el monitoratge dins dels autobusos, es realitza a través de la Fundació La Xarranca (del CAE). Part del cost del transport està subvencionat pel Consell Comarcal en un 70%.

La quota mensual és independent dels viatges realitzats a la setmana. Aquest curs el cost per a les famílies és de:

  • Servei de matí: 9€/mes.
  • Servei de la tarda: 9€/mes.
  • Viatges esporàdics (amb sol·licitud prèvia): 2 €/viatge.

 

 Inscripció  

Per tal de poder utilitzar el servei de transport cal fer prèviament la inscripció via web a finals de juny-principis de juliol. En aquesta inscripció l’alumne triarà  la parada de bus pel viatge del matí i per la de la tarda (poden ser diferents). Un cop es tinguin totes les dades, durant l’estiu la comissió treballarà amb els itineraris dels autobusos.

Durant les Jornades de Benvinguda (a finals d’agost-principi de setembre) cada alumne sabrà quin bus i itinerari se li ha assignat. En aquestes jornades s’haurà de recollir el CARNET DE TRANSPORT on ho especifica, i que haurà de portar a la motxilla durant tot el curs.

 

 Canvis  

DURANT LES JORNADES DE BENVINGUDA únicament es podrà canviar de parada dins de la mateixa línia de bus on estigui la parada que us vau inscriure al juliol.

DURANT EL CURS els canvis a realitzar poden ser:

  1. Que el vinguin a buscar a l’escola (per tant, no necessita el bus de tornada).
  2. Que hagi de tornar en bus, tot i no tenir-ho contractat aquell dia (degut, per exemple, que no pugui fer l’extraescolar de la tarda).
  3. Que hagi de baixar en una altra parada dins de la mateixa línia.
  4. Que hagi de baixar en una altra parada (de forma esporàdica) dins d’una altra línia de bus

En tots els casos anteriors, s’haurà de comunicar a la Carme Duocastella (657 521 496 / 93 878 40 25) mitjançant un formulari.

En el segon i quart cas (que hagi de fer un viatge esporàdic sense tenir-lo contractat prèviament o hagi de baixar en una altra línia de bus) els pares hauran de trucar per telèfon a la Carme Duocastella el dia anterior per tal de confirmar si hi haurà plaça en el bus desitjat o no. Això no exclou que el mateix dia hagi d’omplir el formulari i enviar-lo.

 

 Aclaracions importants  

  • NO S’ACCEPTARAN CANVIS D’AUTOBUS DURANT EL CURS. Excepcionalment, es podran fer canvis en les inscripcions de transport els dies que es recullen els carnets a l’escola (dies de benvinguda).
  • Les famílies han d’anar amb antelació suficient a la parada per tal de portar/recollir els alumnes a temps. Els nens/es no podran baixar a la parada assignada sense la presència de cap adult (per més detalls vegeu la normativa corresponent al servei).
  • Si hi ha alguna incidència, i el servei no es pot efectuar per algun fet excepcional (nevades, etc. ), la Carme Duocastella us informarà a través del Telegram.

 

Ajuts desplaçament 2017-18

El Consell Comarcal del Bages ha aprovat l’atorgament dels ajuts de desplaçament per a alumnes d’ensenyaments obligatoris transports en vehicles col·lectius per al curs escolar 2017-2018. L’import de la subvenció ha estat de 123.060,47 €.

 

Normativa
This website uses cookies and third party services. Ok