L’AMPA gestiona i ofereix el servei de transport a través de l’empresa Transports Castellà, mentre que el monitoratge dins dels autobusos, es realitza a través de la Fundació La Xarranca (del CAE). Part del cost del transport està subvencionat pel Consell Comarcal en un 70%.

La quota mensual és independent dels viatges realitzats a la setmana. Aquest curs el cost per a les famílies és de:

 • Servei de matí: 9,30€/mes.
 • Servei de la tarda: 9,30€/mes.
 • Viatges esporàdics (amb sol·licitud prèvia): 2 €/viatge.

 Inscripció  

Per tal de poder utilitzar el servei de transport cal fer prèviament la inscripció via web a finals de juny-principis de juliol. En aquesta inscripció l’alumne/a triarà  la parada de bus pel viatge del matí i per la de la tarda (poden ser diferents). Un cop es tinguin totes les dades, durant l’estiu la comissió treballarà amb els itineraris dels autobusos.

Durant les Jornades de Benvinguda (a finals d’agost-principi de setembre) cada alumne sabrà quin bus i itinerari se li ha assignat. En aquestes jornades s’haurà de recollir el CARNET DE TRANSPORT on ho especifica, i que haurà de portar a la motxilla durant tot el curs.

 Canvis  

DURANT LES JORNADES DE BENVINGUDA únicament es podrà canviar de parada dins de la mateixa línia de bus on estigui la parada que us vau inscriure al juliol. Els canvis de parada en una altra línia de bus seran objecte d’estudi per part de la comissió (en funció de si quedin o no places disponibles).

DURANT EL CURS els canvis a realitzar poden ser:

ALUMNES AMB SERVEI DE BUS CONTRACTAT (PER A UN DIA CONCRET):

 1. Autorització puntual de recollida d’alumne/a.
 2. L’alumne/a no farà servir l’autobús (ja que el veniu a buscar a l’escola).
 3. L’alumne/a farà servir l’autobús, tot i no tenir-ho contractat aquell dia (degut, per exemple, que no pugui fer l’extraescolar de la tarda).
 4. Que hagi de baixar en una altra parada dins de la mateixa línia.
 5. Que hagi de baixar en una altra parada dins d’una altra línia de bus (viatge esporàdic).

ALUMNES QUE NO TENEN EL SERVEI DE BUS CONTRACTAT (PER A UN DIA CONCRET):

6. Viatge esporàdic per alumne/a sense servei de bus contractat.

En tots els casos anteriors, s’haurà de comunicar a la Carme Duocastella  mitjançant un formulari.

En el cinquè i sisè cas (que hagi de fer un viatge esporàdic sense tenir-lo contractat prèviament o hagi de baixar en una altra línia de bus) els pares hauran de trucar per telèfon a la Carme Duocastella el dia anterior (657 521 496 / 93 878 40 25) per tal de confirmar si hi haurà plaça en el bus desitjat o no. Això no exclou que el dia en qüestió s’hagi d’omplir el formulari i enviar-lo.

 Aclaracions importants  

 • NO S’ACCEPTARAN CANVIS D’AUTOBUS DURANT EL CURS. Excepcionalment, es podran fer canvis en les inscripcions de transport els dies que es recullen els carnets a l’escola (dies de benvinguda).
 • Les famílies han d’anar amb antelació suficient a la parada per tal de portar/recollir els alumnes a temps. Els nens/es no podran baixar a la parada assignada sense la presència de cap adult (per més detalls vegeu la normativa corresponent al servei), a excepció que tinguin signada la corresponent autorització (per alumnes de 3r curs o superior).
 • Si hi ha alguna incidència, i el servei no es pot efectuar per algun fet excepcional (nevades, etc. ), la Carme Duocastella us informarà a través del Telegram.

 Autoritzacions permanents  

Autorització per recollir el/la fill/a a la parada de bus (una persona)
Autorització per recollir el/la fill/a a la parada de bus (vàries persones)
Autorització per marxar sol/a del bus (a partir de 3r i germans)

 Ajuts desplaçament 2017-18 

El Consell Comarcal del Bages ha aprovat l’atorgament dels ajuts de desplaçament per a alumnes d’ensenyaments obligatoris transports en vehicles col·lectius per al curs escolar 2017-2018. L’import de la subvenció ha estat de 123.060,47 €.

Formulari canvis en el transport
Normativa