Requisits per acollir l’auxiliar:

 • Tenir bona predisposició.
 • Considerar a l’auxiliar com un membre més de la família.
 • Família estable i estructurada.
 • Un membre de la família hauria de parlar en anglès.
 • Família de no fumadors.
 • No tenir animals domèstics.
 • Disposar d’una habitació pròpia per a l’auxiliar, amb finestra i amb accés a Internet per WI-Fi.

Com presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds es podran presentar del 6 al 20 de maig 2019, cal descarregar-se dos documents (formulari de sol·licitud i full de consentiment),  completar-los i entregar-los a l’escola en paper degudament signats o bé signar-los electrònicament i enviar-los a l’adreça english-ampa@ampaflama.cat

2 fulls d’adhesió:

Borsa de famílies acollidores

 • Les sol.licituds rebudes de famílies acollidores formaran part d’una Borsa permanent de Famílies Acollidores de l’escola FLAMA gestionada per l’AMPA. Per establir l’ordre es realitzarà un sorteig amb totes les sol.licituds rebudes.
 • El llistat de famílies acollidores resultat dels sortejos que es vagin fent es mantindrà pels cursos següents, esdevenint les famílies en reserva les primeres a optar a l’auxiliar de conversa el curs següent i formant, així, una Borsa permanent de Famílies Acollidores de l’escola FLAMA.
 • A cada curs hi haurà 3 famílies acollidores, una per cada trimestre.
 • El sorteig es repetirà cada vegada que sigui necessari per aconseguir un  mínim de 3 famílies acollidores per cada curs (una per cada trimestre) + 3 en llista d’espera.
 • En cas que una família acollidora hagi renunciat per motius de salut o altres sobrevinguts , se li donarà una altra opció de ser-ho el curs següent mantenint l’ordre de la borsa.
 • Les famílies que ja han acollit podran tornar a presentar la seva sol·licitud transcorreguts dos cursos escolars però hauran de restar a la borsa per darrera de les famílies que encara no han acollit mai l’auxiliar.
 • La Borsa de famílies acollidores serà pública i accessible a tothom a través de la web de l’AMPA, les famílies donen el seu consentiment per poder publicar la seva informació bàsica (cognoms familiars, data d’accés a la borsa, si s’ha acollit l’auxiliar i quin curs o si s’està en borsa a l’espera de poder acollir)

Tasques famílies acollidores:

 • Anar a buscar l’auxiliar a l’aeroport o al punt de trobada que s’indiqui (1a família acollidora) i portar-lo a l’aeroport el dia del seu comiat (3a família acollidora).
 • Presentar-li la família i els amics.
 • Ensenyar-li la casa i la seva habitació, així com el bany que podrà utilitzar.
 • Explicar-li com funcionen els electrodomèstics.
 • Portar-lo a conèixer llocs d’interès del barri, del municipi, …
 • Ajudar-lo a realitzar els tràmits per regularitzar la seva estada (NIE, …)
 • Ajudar-lo a accedir a l’assistència mèdica (si calgués).
 • Allotjar-lo i mantenir-lo incloent els caps de setmana, festius i períodes de vacances (Nadal, Setmana Santa,…) si no marxa.
 • Vetllar pel seu benestar general.
 • Oferir-li una habitació pròpia amb accés a internet i ordinador (si no en té).
 • Ajudar-lo a configurar el WI-FI.
 • Facilitar-li el transport pel desplaçament a l’escola i la tornada a casa.
 • Elaborar unes normes de convivència i comentar-les. Se li pot demanar que col·labori amb les feines de casa com ho faria un fill; però no més (NO és una au pair).
 • Informar sobre els horaris habituals de la família (àpats, dutxa, …).
 • Informar sobre les mesures de seguretat del domicili.
 • Crear un ambient relaxat perquè us pugui tenir confiança i us pugui explicar qualsevol preocupació o demanar ajuda.
 • Mantenir contacte amb l’escola, demanar ajuda al tutor escolar, si s’escau.

 

Inscripcio-Borsa-AC_2019_

Consentiment Borsa AC_2019