Durant el curs vinent, amb el suport de l’AMPA, els alumnes de la Flama podran continuar gaudint del Programa d’Auxiliars de Conversa, a través del qual l’escola compta amb el suport d’una persona nadiua de la llengua anglesa en les activitats d’ensenyament-aprenentatge i, així, augmentar l’exposició a la llengua estrangera en un context més autèntic. 

Una de les peces clau en aquest programa són les famílies que durant el curs escolar acullen a casa seva l’auxiliar de conversa. La família es beneficia del fet de tenir un nadiu a casa per aprendre i practicar l’idioma. A canvi, la família proporciona l’allotjament i la manutenció de l’auxiliar així com també l’ajuda a integrar-se al seu nou lloc de residència. Podeu clicar a les fotos per veure vídeos i sentir les valoracions de l’experiència d’antigues famílies acollidores. 

 

En cas d’estar interessats en acollir un auxiliar de conversa, ompliu el formulari que trobareu a continuació per formar part de la borsa. Les sol·licituds es podran presentar del 5 al 15 de juny

Sol·licitud d’Inscripció a la Borsa de Famílies Acollidores

 

El perfil de la família acollidora 

 • Tenir bona predisposició a l’acollida d’un nou membre a la família. 
 • L’auxiliar ha de disposar d’una habitació pròpia i de facilita de connexió a internet dins la vivenda.
 • Un membre de la família ha de tenir un nivell mínim d’anglès.
 • El domicili familiar ha d’estar ubicat dins un nucli urbà i tenir fàcil accés a peu a transport urbà públic.  

Borsa de Famílies Acollidores

 • Les sol.licituds rebudes de famílies acollidores formaran part d’una Borsa permanent de Famílies Acollidores de l’escola FLAMA gestionada per l’AMPA. Per establir l’ordre es realitzarà un sorteig amb totes les sol.licituds rebudes.
 • El llistat de famílies acollidores resultat dels sortejos que es vagin fent es mantindrà pels cursos següents, esdevenint les famílies en reserva les primeres a optar a l’auxiliar de conversa el curs següent i formant, així, una Borsa permanent de Famílies Acollidores de l’escola FLAMA.
 • A cada curs hi haurà 3 famílies acollidores, una per cada trimestre.
 • El sorteig es repetirà cada vegada que sigui necessari per aconseguir un  mínim de 3 famílies acollidores per cada curs (una per cada trimestre) + 3 en llista d’espera.
 • En cas que una família acollidora hagi renunciat per motius de salut o altres sobrevinguts, se li donarà una altra opció de ser-ho el curs següent mantenint l’ordre de la borsa.
 • Les famílies que ja han acollit podran tornar a presentar la seva sol·licitud transcorreguts dos cursos escolars però hauran de restar a la borsa per darrera de les famílies que encara no han acollit mai l’auxiliar.
 • La Borsa de famílies acollidores serà pública i accessible a tothom a través de la web de l’AMPA, les famílies donen el seu consentiment per poder publicar la seva informació bàsica (cognoms familiars, data d’accés a la borsa, si s’ha acollit l’auxiliar i quin curs o si s’està en borsa a l’espera de poder acollir)

Tasques de les Famílies Acollidores

 • Anar a buscar l’auxiliar a l’aeroport o estació (1a família acollidora) i portar-lo a l’aeroport o estació el dia del seu comiat (3a família acollidora).
 • Presentar-li la família i els amics.
 • Interactuar amb la família en la vida diària com un membre més de la família, alternant l’ús de l’anglès i la llengua del país. 
 • Ensenyar-li la casa i la seva habitació, així com el bany que podrà utilitzar.
 • Explicar-li com funcionen els electrodomèstics.
 • Portar-lo a conèixer llocs d’interès del barri, del municipi, …
 • Ajudar-lo a realitzar els tràmits per regularitzar la seva estada (NIE, …)
 • Ajudar-lo a accedir a l’assistència mèdica (si calgués).
 • Allotjar-lo i mantenir-lo incloent els àpats (esmorzar, dinar i sopar) dels caps de setmana, festius i períodes de vacances (Nadal, Setmana Santa,…) si no marxa.
 • Respectar de manera escrupulosa les propietats de l’auxiliar. 
 • Vetllar pel seu benestar general.
 • Ajudar-lo a configurar el WI-FI.
 • Facilitar-li el transport pel desplaçament a l’escola i la tornada a casa.
 • Elaborar unes normes de convivència i comentar-les. Se li pot demanar que col·labori amb les feines de casa com ho faria un fill; però no més (NO és una au pair).
 • Informar sobre els horaris habituals de la família (àpats, dutxa, …).
 • Crear un ambient relaxat perquè us pugui tenir confiança i us pugui explicar qualsevol preocupació o demanar ajuda.
 • Mantenir contacte amb l’escola, demanar ajuda al tutor escolar, si s’escau.