El projecte Rock&Pont neix de les ganes de portar a les escoles la possibilitat de gaudir de la música aprenent a tocar un instrument, de forma pràctica i divertida. La filosofia d´aquest taller es basa en l’ aprenentatge a través de les cançons i les emocions sense deixar de banda l’harmonia i la teoria musical.

Engrescar l’alumnat cap a la necessitat d’aprendre per poder expressar les seves emocions, permet que els coneixements s’ assoleixin de forma natural i ferma . A nivell metodològic, es treballa amb grups reduïts per tal de poder seguir i acompanyar el procés d’aprenentatge de cada un dels infants. A la vegada, ser pocs fa possible una participació elevada de cada alumne durant la sessió i per tant, un vincle més ràpid i efectiu amb l’instrument o la proposta musical escollida.

Organització:
Procurem no fer classes individuals per tal de fomentar la música en grup i engrescar als infants  perquè formin les seves pròpies bandes.
Guitarra : 45 minuts. Mínim de tres alumnes per classe fins a un màxim de cinc. A partir
de 6 anys.
Piano : 30 minuts. Dos alumnes per classe. Totes les edats.
Bateria: 30 minuts. Dos alumnes per classe. Totes les edats.
Violí: 30 minuts. Dos alumnes per classe. A partir de 6 anys.
Baix elèctric: 45 minuts. S ´inclou a les classes de guitarra. A partir de 6 anys.