INFORMACIÓ GENERAL 

 1. L’escola disposa de menjador i cuina . El menjador està gestionat per l’empresa AUSOLAN. El menjar s’elabora diàriament al centre, que compta amb cuina pròpia i amb totes les instal·lacions necessàries.
 2. Per  poder utilitzar el servei de menjador cal fer una inscripció prèvia (finals de juny-principis de juliol) que inclou l’acceptació de la normativa.
 3. Es pot fer ús del servei com a usuari fix o esporàdic. Ambdós tenen el mateix preu del menú: 6,20€.
 4. El cobrament es farà per domiciliació bancària. Per cada rebut domiciliat retornat es cobrarà 3,50 € en concepte de gestió d’impagat, import que es sumarà al rebut. Aquest import s’haurà de pagar abans de la propera remesa (dia 15) per transferència bancària (ES3601821554310201662080) o bé per TPV (targeta de crèdit) al despatx de la Carme Duocastella. Fins que no s’aboni la quantitat retornada, no es podrà fer ús del menjador.

 USUARI FIX 

 1. Es considera usuari fix aquell que faci ús del servei de forma regular encara que sigui 1 dia a la setmana.
 2. Si un dia dels que té contractats no es vol quedar a dinar, els pares hauran d’enviar a la Carme Duocastella un formulari web abans de les 9:00h del matí (hora que es fa la comanda). Si no s’avisa, o s’avisa més tard, no se li tornarà el preu del menú.
 3. No caldrà avisar en el cas que hi hagi una excursió, colònies, festa o vacances  (l’AMPA, al disposar del calendari a inici de curs, ja ho tindrà contemplat al programa de manera que aquest dia o dies ja no es cobraran).
 4. El cobrament es farà per mes vençut i com a data màxima el 15 del següent mes. No s’acceptaran cobraments en efectiu.
 5. En cas de baixa o modificació dels dies contractats del servei, s’ha d’avisar enviant un correu a tresoreria-ampa@ampaflama.cat abans del dia 10 de cada mes, efectiu pel mes següent, en cas de comunicar-ho fora de termini no es retornarà l’import del rebut.

 USUARI ESPORÀDIC 

 1. L’usuari esporàdic és aquell que no té un dia o dies fixos a la setmana per quedar-se al menjador.
 2. El dia que es vulgui quedar a dinar, els pares hauran d’omplir i enviar a la Carme Duocastella un formulari entre les 18h del dia anterior i les 9:00h del matí (hora que es fa la comanda). Si no s’avisa, o s’avisa més tard, no se’ls hi podrà donar de menjar.
 3. El cobrament es farà per mes vençut i com a data màxima el 15 del següent mes. No s’acceptaran cobraments en efectiu.

 AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES 

En cas d’al·lèrgia o intolerància a algun aliment cal presentar anualment a inici de curs un informe mèdic que podeu demanar al vostre centre d’atenció primària.

 DIETA TOVA 

Entenem per dieta tova quan un alumne/a, esporàdicament, necessita fer règim per qüestions estrictament mèdiques.

El dia que es vulgui fer dieta tova, els pares hauran d’enviar a la Carme Duocastella un formulari abans de les 9:00h del matí (hora que es fa la comanda). Si no s’avisa, o s’avisa més tard, no se’ls hi podrà donar dieta tova.

 MENÚ MENSUAL

Els usuaris del servei de menjador tindran a la seva disposició, amb antelació suficient, el menú mensual. Aquests s’enviaran per Whatssap al grup classe (a través dels compromissaris) i  per Telegram. També estaran penjats en aquesta web.

 INFORMES DE SEGUIMENT 

Es farà un informe de seguiment diari per als infants de P3, un de setmanal per a P4, un de mensual per a P5 i un de trimestral per als alumnes de primària.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu posar en contacte amb menjador-ampa@ampaflama.cat

Formulari canvis de menjador (per avui)
Menú del mes
Normativa de menjador

Fotos de la cuina nova (gener de 2021)