Benvolgudes famílies,

Us recordem que demà dia 3 de juliol a les 7:00h del matí comença el període d’inscripció de menjador i finalitza el dia 8 de juliol a les 23:59h.

Les inscripcions es faran  on-line a través del programa Ampasoft (https://ampaflama.ampasoft.net/login_ampasoft) (també teniu enllaç directe des de la web www.ampaflama.cat) on hi haureu d’accedir a través de l’usuari i contrasenya que se us va proporcionar per fer les inscripcions d’extraescolars.

La metodologia és la mateixa que la d’extraescolars. En aquest enllaç podeu descarregar-vos el manual: INSTRUCCIONS PER REALITZAR LES PREINSCRIPCIONS A MENJADOR.

Només s’haurà d’inscriure aquell nen o nena que sigui usuari FIX, és a dir, que faci ús del servei de forma regular encara que sigui 1 dia a la setmana.

Per a qualsevol dubte o aclariment  sobre el programa Ampasoft (o si en el seu moment no es veu donar d’alta com a usuari) podeu omplir el següent formulari d’incidències https://forms.gle/Yb9EicWXq77p3xT26

 

INFORMACIÓ GENERAL DEL MENJADOR PER AL CURS 2019-2020

 • L’AMPA oferirà el servei de menjador a través de l’empresa de càtering Ausolan (almenys durant el primer trimestre).
 • Es pot fer ús del servei com a usuari fix o esporàdic.
 • El cobrament es farà per domiciliació bancària. Per cada rebut domiciliat retornat es cobrarà 3,50 € en concepte de gestió d’impagat, import que es sumarà al rebut. Aquest import s’haurà de pagar abans de la propera remesa (dia 15) per transferència bancària (ES3601821554310201662080) o bé per TPV (targeta de crèdit) al despatx de la Carme Duocastella. Fins que no s’aboni la quantitat retornada, no es podrà fer ús del menjador.
 • USUARI FIX: és aquell que fa ús del servei de forma regular encara que sigui 1 dia a la setmana. Si un dia,  tot i tenir-lo contractat,  no es vol quedar a dinar, els pares hauran d’enviar a la Carme Duocastella un formulari web abans de les 9:00h del matí (hora que es fa la comanda). Si no s’avisa, o s’avisa més tard, no se li tornarà el preu del menú. No caldrà avisar en el cas que hi hagi una excursió, colònies, festa o vacances (l’AMPA, al disposar del calendari a inici de curs, ja ho tindrà contemplat al programa de manera que aquest dia o dies ja no es cobraran). El cobrament es farà per mes vençut i com a data màxima el 15 del següent mes. No s’acceptaran cobraments en efectiu. En cas de baixa o modificació dels dies contractats del servei, s’ha d’avisar enviant un correu a tresoreria-ampa@ampaflama.cat abans del dia 10 de cada mes, efectiu pel mes següent, en cas de comunicar-ho fora de termini no es retornarà l’import del rebut.
 • USUARI ESPORÀDIC:  és aquell que no té un dia o dies fixos a la setmana per quedar-se al menjador.
  El dia que es vulgui quedar a dinar, els pares hauran d’omplir i enviar a la Carme Duocastella un formulari que hi ha penjat a la web abans de les 9:00h del matí (hora que es fa la comanda). Si no s’avisa, o s’avisa més tard, no se’ls hi podrà donar de menjar.
  El cobrament es farà per mes vençut i com a data màxima el 15 del següent mes. No s’acceptaran cobraments en efectiu.
 • AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES : En cas d’al·lèrgia o intolerància a algun aliment cal presentar anualment a inici de curs un informe mèdic que podeu demanar al vostre centre d’atenció primària. No serveix el de cursos anteriors. S’haurà d’entregar a la Carme Duocastella abans de l’inici de curs.
 • DIETA TOVA : Entenem per dieta tova quan un alumne/a, esporàdicament, necessita fer règim per qüestions estrictament mèdiques. El dia que es vulgui fer dieta tova, els pares hauran d’enviar a la Carme Duocastella un formulari abans de les 9:00h del matí (hora que es fa la comanda). Si no s’avisa, o s’avisa més tard, no se’ls hi podrà donar dieta tova.
 • MENÚ TRIMESTRAL: Els usuaris del servei de menjador tindran a la seva disposició, amb antelació suficient, el menú trimestral del tres mesos següents. Aquests s’enviaran per Whatssap al grup classe (a través dels compromissaris), i per Telegram. També estaran penjats en aquesta web.
 • INFORMES DE SEGUIMENT: Es farà un informe de seguiment diari per als infants de P3, un de setmanal per a P4, un de mensual per a P5 i un de trimestral per als alumnes de primària.