Benvolgudes famílies,

S’obre el període d’inscripció al servei de menjador per als nous alumnes de P3 que es vulguin quedar a dinar al menjador com a usuari FIX, és a dir, que vulgui fer ús del servei de forma regular, ni que sigui un dia a la setmana.

La inscripció és on-line clicant el següent enllaç: https://forms.gle/VNL7AH8i6BxdPCnRA. IMPORTANT! aquesta inscripció no serà efectiva fins al dilluns 23 de setembre. Per aquesta raó, si el vostre fill o filla s’ha de quedar a menjador un o més dies de la setmana vinent  (del 16 al 20 de setembre) ho haureu de notificar diàriament a la Carme Duocastella a través del formulari de servei esporàdic de menjador que està penjat a la web (Ús esporàdic de menjador). El formulari s’haurà d’omplir  entre les 18:00h del dia anterior i les 9:00h del dia que el nen o nena es vulgui quedar a dinar.

El període d’inscripció finalitzarà el proper divendres dia 22 de setembre (inclòs).

A continuació us donem una informació general del servei de menjador. Per a qualsevol dubte contacteu amb menjador-ampa@ampaflama.cat.

 INFORMACIÓ GENERAL 

 1. L’AMPA ofereix el servei de menjador a través de l’empresa de càtering Ausolan.
 2. Per  poder utilitzar el servei de menjador cal fer una inscripció prèvia  que inclou l’acceptació de la normativa.
 3. Es pot fer ús del servei com a usuari fix o esporàdic. Ambdós tenen el mateix preu del menú: 6,20€.
 4. El cobrament es farà per domiciliació bancària. Per cada rebut domiciliat retornat es cobrarà 3,50 € en concepte de gestió d’impagat, import que es sumarà al rebut. Aquest import s’haurà de pagar abans de la propera remesa (dia 15) per transferència bancària (ES3601821554310201662080) o bé per TPV (targeta de crèdit) al despatx de la Carme Duocastella. Fins que no s’aboni la quantitat retornada, no es podrà fer ús del menjador.

 USUARI FIX 

 1. Es considera usuari fix aquell que faci ús del servei de forma regular encara que sigui 1 dia a la setmana.
 2. Si un dia dels que té contractats no es vol quedar a dinar, els pares hauran d’enviar a la Carme Duocastella un formulari que trobareu a www.ampaflama.cat/inici entre les 18h del dia anterior i les 9:00h del matí del dia en qüestió. Si no s’avisa, o s’avisa més tard, no se li tornarà el preu del menú.
 3. No caldrà avisar en el cas que hi hagi una excursió, colònies, festa o vacances  (l’AMPA, al disposar del calendari a inici de curs, ja ho tindrà contemplat al programa de manera que aquest dia o dies ja no es cobraran).
 4. El cobrament es farà per mes vençut i com a data màxima el 15 del següent mes. No s’acceptaran cobraments en efectiu.
 5. En cas de baixa o modificació dels dies contractats fixes del servei, s’ha d’avisar enviant un correu a tresoreria-ampa@ampaflama.cat abans del dia 10 de cada mes, efectiu pel mes següent, en cas de comunicar-ho fora de termini no es retornarà l’import del rebut.

 USUARI ESPORÀDIC 

 1. L’usuari esporàdic és aquell que no té un dia o dies fixos a la setmana per quedar-se al menjador.
 2. El dia que es vulgui quedar a dinar, els pares hauran d’omplir i enviar a la Carme Duocastella un formulari entre les 18h del dia anterior i les 9:00h del matí (hora que es fa la comanda). Si no s’avisa, o s’avisa més tard, no se’ls hi podrà donar de menjar.
 3. El cobrament es farà per mes vençut i com a data màxima el 15 del següent mes. No s’acceptaran cobraments en efectiu.

 AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES 

En cas d’al·lèrgia o intolerància a algun aliment cal presentar anualment a inici de curs un informe mèdic que podeu demanar al vostre centre d’atenció primària.

 DIETA TOVA 

Entenem per dieta tova quan un alumne/a, esporàdicament, necessita fer règim per qüestions estrictament mèdiques.

El dia que es vulgui fer dieta tova, els pares hauran d’enviar a la Carme Duocastella un formulari que està penjat a la web abans de les 9:00h del matí (hora que es fa la comanda). Si no s’avisa, o s’avisa més tard, no se’ls hi podrà donar dieta tova.

 MENÚ MENSUAL

Els usuaris del servei de menjador tindran a la seva disposició, amb antelació suficient, el menú mensual. Aquests s’enviaran per Whatsapp al grup classe (a través dels compromissaris) i  per Telegram. També estaran penjats a la web.

 INFORMES DE SEGUIMENT 

Es farà un informe de seguiment diari per als infants de P3, un de setmanal per a P4, un de mensual per a P5 i un de trimestral per als alumnes de primària.