Els cursets es duran a terme en aquests períodes:

• 1r Trimestre: 19 de setembre fins el 22 de desembre de 2022
• 2nTrimestre: 9 de gener fins el 1 de d’abril de 2023
• 3r Trimestre: 11 d’abril fins el 22 de juny de 2023

Per a festius consultar el calendari de l’activitat, el qual podreu trobar a la recepció del centre i a
www.piscinesmanresa.cat.

-Horaris de les sessions:
Les sessions tindran una durada de 45 minuts de dilluns a divendres. Es pot escollir qualsevol dia. L’horari
de les sessions serà el següent:
• 17:10-17:55h
• 18:00-18:45h
• 18:50-19:35h

-Preus:

El preu de tarifa pel curs 2022-23 és de 36,80€/mensuals.
A les AMPES i/o escoles us oferim un preu de 29,44€/mensuals per
aquesta activitat extraescolar.
Per a poder aplicar aquest preu especial és imprescindible que hi hagi un mínim de 5 alumnes de l’escola
inscrits als cursets.


-Períodes d´inscripció:
Hi haurà un període previ de preinscripció preferent per tots els alumnes que hagin finalitzat el curs
2021/22 del 27 de juny al 3 de juliol. Aquestes inscripcions preferents es podran fer online mitjançant
un enllaç que rebran els pares dels nens/es que hagin finalitzat el curs. També podran ser presencials a
la recepció de les Piscines Municipals. A la inscripció preferent presencial també podran acollir-se els
germans dels alumnes que hagin finalitzat el curs 2021/22.
A partir del 04 de juliol i fins el 04 de setembre s’obrirà la preinscripció per la resta d’alumnes.

MÉS INFORMACIÓ I JUSTIFICANT DE PERTINENÇA

MÉS EXTRAESCOLARS

Altres opcions: