Extraescolar pensada per les primeres etapes educatives. Al llarg del curs els alumnes podran experimentar i practicar diverses modalitats esportives i jocs pre-esportius, tan individuals com col·lectius.

Objectius

  • Exercitar i millorar els fonaments tècnics de cada esport.
  • Conèixer i aplicar diversos elements tàctics de cada esport.
  • Cooperar amb els companys per afavorir el joc en equip.
  • Gaudir de la pràctica esportiva tot respectant les regles dels jocs així com als companys i adversaris.

D’altres objectius específics:

  • Inculcar l’hàbit de l’activitat física com a eina important a la vida diària.
  • Potenciar l’autonomia del nen/a fora de l’àmbit familiar.
  • Treballar i assimilar valors com el companyerisme, la col·laboració, l’esforç, la higiene, etc.
  • Treballar els diferents aspectes tècnics als esports d’equip com el futbol, el basquet, voleibol, handbol.
  • Treballar els diferents aspectes tècnics als esports individuals com l’atletisme, incorporant les seves eines al treball per reforçar d’altres esports.
  • Fomenta els valors tradicionals d’aquest esport: cortesia, coratge, sinceritat, autocontrol, homor, modèstia, respecte i amistat.