L’activitat d’informàtica es fa amb la idea de donar a conèixer les possibilitats que ens proporcionen els ordinadors. En especial es fomenta el contacte amb el gran potencial que ens ofereix avui dia Internet.

En aquesta activitat farem ús de part de la gran quantitat de recursos gratuïts que existeixen en l’actualitat a la xarxa, de manera que podem utilitzar i practicar en qualsevol altre lloc amb tot el que anem veient i aprenent durant el curs.

Objectius

  • Aprendre com ens hem de col·locar davant de l’ordinador.
  • Introduir-se a la mecanografia, com posar les mans al teclat i agafar agilitat en l’escriptura.
  • Conèixer Internet: possibilitats, avantatges i riscos de la xarxa.
  • Introducció a eines d’ús habitual: textos, presentacions i retoc d’imatges.
  • Saber buscar informació d’interès a Internet per poder fer treballs amb allò que hem cercat i trobat.

Metodologia

La metodologia de la classe té una petita part teòrica per entendre els conceptes i una gran part pràctica per experimentar i practicar.

Les propostes solen ser amb activitats que els resulten motivadores, perquè són aspectes del seu interès, que poden assolir i que veuen una utilitat. En les tasques que realitzen també hi pot haver el component de joc, fent que l’aprenentatge sigui més significatiu, agradable i estimulant.

Un dels aprenentatges d’aquesta extraescolar, i que els infants tot sovint els hi costa afrontar, és la mecanografia, sent aquesta un d’aquells aprenentatges que són molt útils i que a la llarga sempre s’agraeixen. Amb la mecanografia adquireixen força agilitat i rapidesa a l’hora d’escriure, tant sigui per redactar, per buscar informació o per comunicar-se.

Generalment el treball és individual respectant així el ritme d’aprenentatge de cada infant, tot i que de vegades també treballem cooperativament, per parelles o bé amb tot el grup. Així, ajudant-se i ensenyant-se entre ells mateixos, també aprenen i consoliden els seus coneixements. Alhora d’impartir les classes tenim en compte si els alumnes ja han fet determinades activitats, en aquest cas, fem un recordatori ràpid i proposem noves activitats.

Programes

Processador de text (1r a 6è)
Full de càlcul (4t a 6è)
Presentacions (3r a 6è)
Disseny gràfic: GIMP, Photoscape, Photoshop (5è i 6è)
Programació: Scratch (3r a 6è)
Internet (1r a 6è)
Correu electrònic (4t a 6è)
Eines on line: Google docs, Dropbox (5è i 6è)
Kidpix: Programa de dibuix (1r a 3r)

Professora: Andrés Flores
Cursos: 1r a 6è
Dia i hora: Dijous migdia (1r a 4t) i divendres migdia (5è i 6è)
Preu: 18,00 €
Pagament: Rebut domiciliat
Contacte: extra-informatica@ampaflama.cat