Amb aquesta extraescolar es busca fomentar la creativitat de l’infant amb activitats ben divertides. A més es fomenta aprendre a jugar en grup, respectar als altres, compartir material i respectar les normes. També es desenvolupen capacitats motrius realitzant diverses activitats i jocs.

El preu varia en funció de si el vostre/a fill/a es queda 1 dia a la setmana, 2 dies, 3 dies o més.

També hi ha l’opció de quedar-se algun dia de forma esporàdica a un preu de 3,5€/dia. En aquest últim cas serà necessari enviar un formulari abans de les 15h.

Important: si el vostre fill/a es queda de forma esporàdica a espai de joc i no fa servir el bus (en el cas que el tingueu contractat), també haureu d’omplir el full de canvi esporàdic del servei de bus.

Metodologia

ELS JOCS: amb els jocs l’infant aprèn a relacionar-se, a respectar normes i a compartir.
ELS TALLERS: amb els tallers treballem la creativitat de l’infant i el reciclatge.
LES DANSES I CANÇONS: amb les danses i cançons treballem la memòria i les capacitats motrius.
ELS CONTES: amb el contes treballem la imaginació de l’infant, la concentració i les emocions.

Professor/a: Bàrbara Romero
Cursos: P3 a 2n
Dia i hora: Tots els dies a la tarda
Preu: 1 dia: 13€, 2dies: 20€, 3 a 5 dies: 24€, dia esporàdic: 3.5 €
Pagament: Rebut domiciliat
Contacte:
Formulari espai de joc