Aquí teniu una recopilació dels documents que podeu necessitar:

Ordre de domiciliació SEPA
Full de socis
Full d’autorització de medicaments
Informació sobre la protecció de dades personal