Curs 2018-19

Dates de reunions AMPA ordinàries:

 • 20 de setembre de 2018
 • 25 d’octubre de 2018
 • 15 de novembre de 2018
 • 13 de desembre de 2018
 • 17 de gener de 2019
 • 14 de febrer de 2019
 • 21 de març de 2019
 • 11 d’abril de 2019
 • 9 de maig de 2019
 • 6 de juny de 2019
 • 27 de juny de 2019

Dates d’assemblees:

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA: 30 d’octubre de 2018

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA: 13 de desembre de 2018.