Curs 2019-20

Dates de reunions AMPA ordinàries:

– 12 de setembre de 2019
– 22 d’octubre de 2019
– 21 de novembre de 2019
– 17 de desembre de 2019
– 23 de gener de 2020
– 18 de febrer de 2020
– 19 de març de 2020
– 21 d’abril de 2020
– 21 de maig de 2020
– 16 de juny de 2020

Dates d’assemblees:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA: 28 de novembre de 2019