Què és l’AMPA?

L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que efectua un conjunt de tasques necessàries per al bon funcionament de l’escola. Està reconeguda legalment al Registre d’Associacions i les seves funcions es regulen per un decret de la Generalitat de Catalunya. L’AMPA està formada per totes les famílies que aporten la quota anual.

L’AMPA està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de: l’Assemblea General i la Junta Directiva.

 • L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’associació, integrat per tots els associats, i es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any.
 • La Junta Directiva és l’òrgan executiu de les disposicions emanades de l’Assemblea i es regirà pels estatuts de l’AMPA i altres disposicions legals que facen referència a aquestes associacions. Estarà formada pel/la President/a, el/la Vice-President/a, el/la Secretari/a, el/la Tresorer/a i els/les Vocals.

La Carme Duocastella és la Coordinadora dels serveis de l’AMPA. El seu despatx està situat a l’entrada de l’escola, i el seu horari d’atenció és de 10.00h a 13:00h i de 16.00h a 17.30h. Podeu localitzar-la trucant als telèfons: 938784025 i 657 52 14 96, o bé, enviant un correu electrònic a: carmedflama@ampaflama.cat

Què fa l’AMPA?

 • Gestionar el transport a través de l’empresa “Transports Castellà” amb monitores de la fundació “La Xarranca” (del CAE).
 • S’encarrega d’organitzar totes les activitats extraescolars, del migdia i la tarda.
 • Gestiona el servei de menjador a través de l’empresa de càtering Ausolan.
 • Organitza les festes de l’escola i esdeveniments on hi poden gaudir totes les famílies de l’escola. En aquesta tasca es compta amb la col·laboració de pares i mares compromissaris, i tots aquells que, voluntàriament, ens donen un cop de mà per aquestes dates.
 • Es vetlla per una bona comunicació entre l’AMPA i els pares i mares de l’escola. És la responsable de mantenir i actualitzar els continguts de la pàgina web, enviar e-mails a les famílies, WhatsApp als compromissaris i afegir les notícies al Telegram. La comissió de comunicació també vetlla per la dinamització del facebook de l’AMPA, al qual esteu convidats tots a participar.
 • Actua com a representants de les mares i els pares amb l’objectiu de transmetre a la direcció del centre suggeriments, problemàtiques i inquietuds relacionades amb l’educació dels nostres fills.
 • Col·labora amb la direcció del centre per a la millora de la qualitat de l’ensenyament.
 • Participa en la FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya).
 • Realitza aportacions econòmiques per millorar els recursos materials i humans de l’escola.
 • Promou activitats per mares i pares (pares en forma, xerrades i conferències).

Quina és la quota?

La quota, de 40€/any i per família, t’acredita com a membre de l’Associació. Amb aquesta quota es podrà gaudir de les activitats extraescolars, el transport, el menjador o les festes de l’escola.

Com s’organitza?

Ens organitzem en diferents comissions temàtiques. Cada una s’autoorganitza, programa la seva forma de funcionar i el seu calendari d’acció, es reparteix les tasques segons la disponibilitat dels seus membres, i una vegada al mes, informa, es reuneix i es coordina amb les altres comissions i amb la Junta de l’AMPA.

Tot això i més, per tal d’organitzar les activitats de cada dia i de cada curs, perquè l’AMPA és la responsable de moltes hores i de moltes activitats en el marc de l’escola.

Comissions i correus electrònics

Comissió d’activa:

S’encarrega de l’organització de les festes de l’escola i organitza xerrades. En aquest enllaç teniu tota la informació d’aquesta comissió.

Correu: ampa-activa@ampaflama.cat

Comissió de comunicació:

Gestiona tota la informació que genera l’AMPA a través de les diferents comissions amb la intenció de transmetre-la a tots els pares de l’escola de la manera més senzilla, ràpida i entenedora, ja sigui per correu electrònic, Facebook, Telegram, pàgina web i/o whatsapp.

El grup de Facebook es diu MARES I PARES CEIP FLAMA MANRESA i us animem a unir-vos. Podeu aportar el que creieu que pugui ser interessant per tots com actes infantils, articles d’opinió i reflexió, etc. sempre i quan no es faci publicitat directe o respongui a interessos privats o particulars. També trobareu publicat tot el que rebreu per correu electrònic o que es pengi a la web.

La difusió dels missatges de whatsapp en les comunicacions de l’AMPA es fa a través de la figura del compromissari, que es tria a principi de curs, i el grup de whatsapp que crearà el vostre grup classe.

Al grup AMPA Flama del Telegram podeu accedir a totes les notícies, descarregant-vos l’aplicació i clicant el següent enllaç: https://t.me/joinchat/AAAAAEfOL2FwVnivoyQIKA .

E-mail de contacte: ampa-comunicacio@ampaflama.cat

Comissió English-Flama:

We are a group of active parents interested in promoting the knowledge, interest and fluency of English at our school. For these reasons, we have been working together with the support and cooperation of the teachers at FLAMA to generate ideas and find projects to be incorporated into the school in order to help students prepare of English.

Our goals include, improving the English level for the entire educational community, promoting,encouraging and educating our kids on the importance of multilingualism and knowledge of other cultures.
Our first proposal is to get an English Language Assistant.

English Language Assistants have English as their native mother tongue and come from different countries including, Canada, Australia, England, and the United States. They stay the whole academic school year. They live with some “host” families from the school. All the families that want to become a “host family”must apply for it every course.

E-mail de contacte: english-ampa@ampaflama.cat

Comissió d’estiu

Comissió que s’encarrega d’organitzar les colònies (fora de calendari escolar), on els nens/es tenen l’oportunitat de marxar uns dies amb els seus amics, i compartir un espai i temps de lleure on, a més de passar-ho bé, aprendran els valors de la convivència i la participació en activitats en grup.

E-mail de contacte: estiu-ampa@ampaflama.cat

Comissió d’extraescolars

La comissió d’extraescolars s’encarrega d’organitzar i gestionar les activitats extraescolars de l’escola, per tal de complementar l’oferta escolar a nivell d’horaris i activitats educatives. També des d’aquesta comissió es gestiona el casal d’estiu (per la jornada intensiva) i l’activitat de piscina.

L’oferta d’extraescolars està pensada perquè tots els nens de l’escola tinguin l’opció d’inscriure’s a alguna activitat cada dia de la setmana al migdia i/o tarda (a excepció de P3).

E-mail de contacte: extra-ampa@ampaflama.cat

Comissió d’informàtica

Comissió que posa en marxa un nou programa informàtic (Ampasoft) i formularis per a millorar i facilitar la gestió de les diferents comissions de l’AMPA i de la tresoreria.

E-mail de contacte: informatica-ampa@ampaflama.cat

Comissió de menjador

S’encarrega de l’organització del menjador de l’escola. Gestiona i vetlla pel bon funcionament del menjador des de tots els àmbits (empresa, monitoratge, espais, menús, materials, alumnes, famílies,….).

E-mail de contacte: menjador-ampa@ampaflama.cat

Comissió de transport

L’AMPA gestiona i ofereix el servei de transport a través de l’empresa Transports Castellà i de la Fundació La Xarranca (del CAE) pel que fa al monitoratge.

E-mail de contacte: transport-ampa@ampaflama.cat

Comissió de tresoreria

La Comissió de tresoreria s’encarrega de portar els comptes de l’AMPA i de l’establiment de les quotes pels serveis que oferim i que complementen el projecte educatiu de l’escola.

E-mail de contacte: tresoreria-ampa@ampaflama.cat

Junta

La junta directiva de l’AMPA s’encarrega de la representació i la gestió diària de l’associació. Si us voleu posar en contacte amb la Junta Directiva aquí teniu el correu: junta-ampa@ampaflama.cat

Assegurança d’activitats

L’AMPA té contractada una Assegurança de responsabilitat civil que cobreix els possibles danys a tercers ocorreguts en totes les activitats organitzades per l’AMPA i que s’hagin causat per negligència de la mateixa. A part, es té contractada una Pòlissa general d’accidents per a tots els alumnes de l’escola i activitats esportives.