Hola famílies!

La comissió d’extraescolars us informa que les següents activitats no es podran oferir per falta d’inscrits:

  • BEISBOL
  • TALLER DEL BOSC
  • ANGLÈS (1r curs)

Així doncs, la graella d’aquest curs 2020-2021 queda així: